နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် နှစ် ၁ဝဝ ပြည့် ရာပြည့်သဘင်အခမ်းအနားတွင် မြွက်ကြားသည့် ဂုဏ်ပြု ဝမ်းမြောက်စကား

နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် နှစ် ၁ဝဝ ပြည့် ရာပြည့်သဘင်အခမ်းအနားတွင် မြွက်ကြားသည့် ဂုဏ်ပြု ဝမ်းမြောက်စကား
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
SC03SC04SC05SC06SC07

 

SC08SC09