ဝန်ကြီးဌာနများ၏ facebook များ

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

 

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ Facebook

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ Facebook

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

 ဝန်ကြီးဌာန Facebook

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာ (စက်မှု)Facebook

ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန Facebook

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

၁၀

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

 

၁၁

ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

MRTV Facebook

မြန်မာ့အလင်း Facebook

ကြေးမုံ Facebook

၁၂

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

၁၃

စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီး ဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း facebook

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန Facebook

၁၄

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန facebook

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း

မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၁၅

သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေး ဝန်ကြီး ဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

၁၆

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

၁၇

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဝန်ကြီး ဌာန

 

 ၁၈

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

 ၁၉

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန

 ၂၀

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

 ၂၁

ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

 ၂၂

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချ ထားရေး ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

 ၂၃

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook

 ၂၄

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာန Facebook