ဥပဒေများ

တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင် အယောင် များဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၇

Dec 09, 14
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင်အယောင် များဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၆

Dec 09, 14
နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကောင်စီဝင်များ ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင်အယောင် များဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၅

Dec 09, 14
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဥက္ကဋ္ဌနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ၏ချီးမြှင့်ငွေ၊စရိတ်နှင့်အဆောင်အယောင်များဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၄

Dec 09, 14
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသောအရေးပေါ်လူနာကိုကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၃

Dec 05, 14
အမျိုးသားလေကြောင်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၂

Dec 05, 14
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၁

Dec 05, 14
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ အမိန့်ထုတ်ဆင့် တောင်းဆိုခြင်း (အရေးပေါ် ပြဋ္ဌာန်းချက် များ) အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၅ဝ

Nov 20, 14
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၄၈

Nov 20, 14
၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွက် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြု ငွေစာရင်း ပြုပြင်ပြီးရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့်ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၄၉

Nov 20, 14