ဥပဒေများ

ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင်အယောင် များဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၆

Dec 09, 14
တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင် အယောင် များဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၇

Dec 09, 14
နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကောင်စီဝင်များ ၏ ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင်အယောင် များဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၅

Dec 09, 14
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဥက္ကဋ္ဌနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ၏ချီးမြှင့်ငွေ၊စရိတ်နှင့်အဆောင်အယောင်များဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၄

Dec 09, 14
အမျိုးသားလေကြောင်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၂

Dec 05, 14
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသောအရေးပေါ်လူနာကိုကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၃

Dec 05, 14
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၅၁

Dec 05, 14
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ အမိန့်ထုတ်ဆင့် တောင်းဆိုခြင်း (အရေးပေါ် ပြဋ္ဌာန်းချက် များ) အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၅ဝ

Nov 20, 14
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၄၈

Nov 20, 14
၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွက် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြု ငွေစာရင်း ပြုပြင်ပြီးရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့်ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၄၉

Nov 20, 14