ဥပဒေများ

၂၀၁၂ခုနှစ်၊အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၂၄

Nov 26, 12
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၂၃

Nov 26, 12
၂၀၁၂-၂၀၁၃ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၂၂

Nov 23, 12
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၂၁

Nov 02, 12
ပြည်သူ့အကျိုးပြု ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေ ကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၀

Nov 01, 12
မြေသိမ်း (သတ္တုတွင်း)များ အက်ဥပဒေ ကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၉

Nov 01, 12
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘော လုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်း ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၈

Nov 01, 12
ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၁၇

Sep 07, 12
၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ အစိုးရအိမ် ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၆

Aug 31, 12
၂၀၁၂ခုနှစ်၊လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၁၅

Aug 31, 12