Skip to main content

ကျောက်တန်းမြို့နယ် ပြန်/ဆက်ဦးစီးဌာန Community centre တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု