၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၂၂ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။
၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၂ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၂၁ ရက်၊ တနင်္လာနေ့။
၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၂၀ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့။
၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၉ ရက်၊ စနေနေ့။
၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၉ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၈ ရက်၊ သောကြာနေ့။
၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၇ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့။
၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၆ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။