Skip to main content
Submitted by moiuser on 7 October 2021

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်း/ပြည်ပပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးနှင့် ထုခွဲရောင်းချရေးကော်မတီ ရုံးသုံး/လုပ်ငန်း စက်ပစ္စည်းကိရိယာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း