၁၉၆၂ခုနှစ် သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အထိမ်းအမှတ်/ မော်ကွန်းဉပဒေ

၁၉၆၂၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်​ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၄၆