၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ကောက်ပဲသီးနှံ လယ်ယာခြံထွက် ပစ္စည်း ဝယ်ယူမှု စည်းမျဉ်း သတ်မှတ်ရေး ဥပဒေ

၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၄၅