ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁) ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ

နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ  ၂၁

 

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁) ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးတီခွန်မြတ် က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက် တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ မူကြမ်းများတွင် ပါဝင်သည့် ပုဒ်မများ၊ ပုဒ်မခွဲများအပေါ် ဆွေးနွေးမည့်အစီအစဉ် လျာထားချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်သို့ ကြိုတင်တင်ပြမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းများ လေ့လာစိစစ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ နောက်ဆက်တွဲ (ဇ-၁) နှင့် (ဈ - ၁) တို့ပါ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းများအပေါ်ဆွေးနွေးရန် တစ်ဦးလျှင် (၈) မိနစ်နှုန်းဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၉ ဦး အမည်စာရင်းကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၃၇ နှင့်အညီ သတ်မှတ်လျာထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရက်အလိုက် ဆွေးနွေးမည့် အမည်စာရင်းလျာထားချက် ကိုလည်း ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးထံ ဖြန့်ဝေထားပါကြောင်း။

ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ(ခ) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်း (၂) ခု ခွဲခြားပြုစုထားသော်လည်း တစ်ပေါင်းတည်း ဆွေးနွေးမည်ကို ဖြည့်စွက်ပြောကြား လိုပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၃၈ တွင် နည်းဥပဒေ ၁၃၇ အရ ဆွေးနွေးခွင့် ရရှိသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ဆွေးနွေးရာတွင် ဆွေးနွေးခွင့်ပြုသည့် သတ်မှတ်ချိန် အတွင်း ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူကြမ်း၌ ပါရှိသည့် ပုဒ်မများပါကိစ္စရပ်များမှအပ အခြားမည်သည့် ကိစ္စကိုမျှ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခြင်းမပြုရဟု သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း၊ ဥပဒေ မူကြမ်းများအပေါ် ဆွေးနွေးကြသည့်အခါ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတစ်ခုခုကို ထိခိုက်စေမည့် အသုံးအနှုန်း၊ ပြောဆိုချက်များ မပါရှိစေရေး ဂရုပြုဆင်ခြင်ကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ လွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လျော်ညီစွာ ဆွေးနွေးကြရန်နှင့် အခြားမသက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခြင်းမပြုကြရန် ကြိုတင်အသိပေးပြီး အလေးထားမှာကြား လိုပါကြောင်း။

လက်ရှိလွှတ်တော်အတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် ပြည်သူများပိုမို၍ ရှင်းလင်းစွာ သိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အနည်းငယ် ထပ်မံရှင်းလင်းပြောကြားလိုပါကြောင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုတင်သွင်းပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေဆဲကာလ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၃ ဦးက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုကို တင်သွင်းလာခဲ့ပါကြောင်း။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုသည့် တူညီသည့်အကြောင်းရင်းအပေါ်တွင် ကွဲပြားသည့်ပုံစံကိုစတင် တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းသို့ အခြေအနေ ကတည်းကပင် နာယကအပါအဝင် တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် အဘက်ဘက်ကလေ့လာ စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများပါ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်ပြီး မဆန့်ကျင်သည့် နည်း လမ်းများကို ချပြဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းသို့ စဉ်းစားခဲ့ရာတွင် လက်ရှိလွှတ်တော်၏ ကျန်ရှိ သည့် သက်တမ်းအတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေနှင့် အကယ်၍ ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါက ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ၏ စတင်အသက်ဝင်ကာလ စသည့် ကိစ္စရပ်များလည်း ပါဝင်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ မူကြမ်းများ ထပ်မံတင်သွင်းလာနိုင်သည့် အခြေအနေ၊ အစီရင်ခံစာအပေါ် ဆွေးနွေးလာနိုင်သည့် အခြေအနေ စသည့် အခြေအနေပေါင်းစုံကို သုံးသပ်ပြီးမှ ဆောင်ရွက်သင့်သည့် နည်းလမ်းများကို ရွေးချယ်ဆောင်ရွက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။

ယင်းအချိန်ကတည်းက စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီး အဆိုတင်သွင်းထားသည့် ပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရေးကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်၍ သီးခြားစီ တင်သွင်းလာသည့် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ မူကြမ်းကိုလည်း လက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ကြိုတင်စဉ်းစားဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူကြမ်း တစ်ခုထက်ပိုပြီး ရှိလာပါကလည်း ပြင်ဆင်နိုင်ရေး စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အဆို၏ လုပ်ငန်းစဉ်၊ နောက်ဆုံးအဆင့်မှ ရရှိလာမည့် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်း အပါအဝင် အားလုံးကို ပူးပေါင်းပြုစုထားသည့် ဥပဒေမူကြမ်းအပေါ်တွင်သာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သင့် သည်ကို မူလကတည်းက စဉ်းစားသုံးသပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။

ထို့ကြောင့် ပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရေးအဆိုကို လွှတ်တော်က လက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းတွင် တင်သွင်းလာသည့် ဥပဒေမူကြမ်း (၅) ခုအတွက် တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းဆွေးနွေးပြီး အဆုံးအဖြတ် ရယူခဲ့သည့် လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်များနှင့် ယခုနောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ရှေ့နောက် ညီညွတ်ပြီး ကွဲလွဲလုပ်ဆောင်မှု မရှိခြင်းကို လိုအပ်မည်ဆိုပါက ယခင်အစီရင်ခံစာများအပါအဝင် ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပြန်လည် လေ့လာ သိရှိနိုင်ပါကြောင်း။

လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများပါ သက်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ မူကြမ်းများ တင်သွင်းထားသည့် အစုအဖွဲ့များ အပါအဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးအတွက် တူညီသည့် အခွင့်အရေးကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ ရယူအသုံးပြုနိုင်သည့် အခြေအနေ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက တစ်ဦးအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ မိမိကို ပေးအပ်ထားသည့် တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အသုံးပြုပြီး လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် အခြေအနေ၊ အချိန်အခါ အားလုံးကို သုံးသပ်စဉ်းစားပြီး လုပ်နိုင်သမျှ ပြီးပြတ်ကျေပွန်အောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူဆောင် ရွက်ခြင်းသည် နာယက တစ်ဦးတည်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘဲ လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက် သာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးပြောကြားသည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက က အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ကော်မတီနှင့် နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကော်မတီတို့၏ သက်တမ်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်အထိ ထပ်မံတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် လွတ်တော်၏ သဘောထားရယူရာ လွှတ်တော်က အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာသည်။

ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာ လအထိ ၆ လအတွက် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအပေါ် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူး ပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထား မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ ပထမတွဲ နှင့် ဒုတိယတွဲတို့အပါအဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြ သည်။

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော်က စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် Telematics စနစ် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မော်တော်ယာဉ်များ အန္တရာယ် ကင်းစွာသွားလာနိုင်ရန် ရည်ရွှယ်ပြီး Telematics စနစ်တိုးချဲ့တပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် သွားလာနေသော မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များအား အစည်းအဝေးများ ထပ်မံ ခေါ်ယူညှိနှိုင်းခြင်း၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များအပေါ်တွင် Telematics စနစ်ပါရှိမှသာအမြန် လမ်းမကြီး ပေါ်တွင် မောင်းနှင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်းကြေညာ၍  ထိန်းသိမ်း ခြင်း၊ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူပြီး အသိပေးခြင်းတို့ကို ပညာပေး ပြုလုပ်ပြီး မလိုက်နာသည့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များကို အရေးယူခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ထို့အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (မူကြမ်း)ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း သဘောထားမှတ်ချက်ရရှိပြီး ဖြစ်၍ လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကော်မတီနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ အတည်ပြုချက်ရယူရန် တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ အတည်ပြုချက်ရရှိပါက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြ၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဥပဒေအတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းပြီးပါက နည်းဥပဒေ ဆက်လက် ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးနှင့် Third Party နှင့် ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထည့်သွင်း ရေးဆွဲလျက်ရှိပါကြောင်း၊ Third Party Inspection Program အတွက် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်  အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုအကြံပေးခြင်းနှင့် Third Party ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း တို့အတွက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကို ဆက်လက်ရေးဆွဲလျက် ရှိပါကြောင်း။

ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းအောက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက် အကောင်အထည်ဖော်သည့် ကိစ္စ အများစုသည် JICA ချေးငွေ၊ World Bank ချေးငွေ၊ ADB ချေးငွေတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ Detail Feasibility Study ဆောင်ရွက်ရခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ Environmental Clearance Certificate ရရှိရန်အတွက် အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်လည်းကောင်း၊ Exchange of Notes အရတင်သွင်း လာသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အခွန်သက်သာခွင့် လျှောက်ထားရမှုကြောင့်လည်းကောင်း လုပ်ငန်း စတင်ချိန် နောက်ကျရခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ချေးငွေလုပ်ငန်းများအားလုံးကို ချောမောစွာအကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဆက်လက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလ အထိ (၆) လ အတွက် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာပါ ထောက်ပြချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများကို ထောက်ပြ ဆွေးနွေးသွားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ထောက်ပြချက်များကို လိုက်နာပြုပြင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း  ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သူ က မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ပိုမိုထိရောက် ကောင်းမွန်သည့် ဌာနတွင်း ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု စနစ်ချမှတ်နိုင်စေရေးအတွက် အခြေခံစာရင်းပြု ငွေထုတ် စာရင်းများမှ လစဉ်ကြီးကြပ်သူအရာရှိများ၏ စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာများ၊ (၃) လပတ်အတွက် စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာများ၊ (၆) လ ပတ်အတွက်ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာများ၊ နှစ်ချုပ်ဒေသန္တရ စာရင်းစစ်ရုံးများ၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာများကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သို့ တင်ပြစေပြီး စိစစ်၍ ဖြေရှင်းပြီးပြတ်မှုများနှင့်အညီ အဆင့်ဆင့်တင်ပြကာ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဘဏ္ဍာငွေအလွဲသုံးစားမှု ဖြစ်စဉ်များအပေါ် သုံးသပ်၍ ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းများကို ဖော်ထုတ်ချပြ ညွှန်ကြားခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်သူအရာရှိနှင့် ငွေထုတ်သူအရာရှိတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန် သင်တန်းပေး၍ သင်ကြားပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း။

ထို့ကြောင့် ဘဏ္ဍာငွေအလွဲသုံးစားမှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ဆေးမှုများ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားရာတွင် အနီးစပ်ဆုံးခွဲဝေချထားခြင်း၊  ကြီးကြပ်သူအရာရှိ၊ ငွေထုတ်သူ အရာရှိများနှင့် ငွေစာရင်းကိုင်များအား ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ သိရှိ ဆောင်ရွက်စေခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းတို့ဖြင့် ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်လှထွန်းက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အုတ်တွင်း မဲဆန္ဒနယ်မှ  ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ချိုချို၏ ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်သော အစီရင်ခံစာ ပထမတွဲ၊ အပိုဒ် ၁၅၅  တွင်ပါရှိသည့် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား၏ ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မော်ချီးစက်ရုံသည် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး မြေပြိုမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့၍ စက်ရုံအသစ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် မြေနေရာရထားပြီးဖြစ် သော်လည်း စက်ရုံအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ပြီးမှသာ DVB T2 စက်နှင့် FM  စက်များ တပ်ဆင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေအား ဆောလျင်စွာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် အကြံပြုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ယခုအခါ စက်ရုံတည်ဆောက်ရန် မြေနေရာရရှိပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စက်ရုံတည်ဆောက်ရန် ငွေကျပ် ၆၆ ဒသမ ၅ သန်း ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှလည်း စက်ရုံ တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၊ တင်ဒါစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ တင်ဒါအောင်မြင်သော ရွှေဟင်္သာဦးကုမ္ပဏီနှင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စက်ရုံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အချိန်မီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ချို့ယွင်းမှု မဖြစ်စေရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း။

ဆက်လက်၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူးမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းဝင်း၏ ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်သော အစီရင်ခံစာ ပထမတွဲ အပိုဒ် ၆၁  အရ  အသုံးစရိတ်များ ကျခံသုံးစွဲရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကျခံသုံးစွဲနိုင်ရေး စီမံကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ခြင်းကို ရှင်းလင်း တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊  ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် (ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ) ၆ လ ဘတ်ဂျက်ကာလအတွင်း နှစ်လပိုင်းနှင့် သုံးလပိုင်းတို့တွင် ဝန်ထမ်းများ စွမ်းရည်မြှင့် သင်တန်းအတွက် သင်တန်းသား ကြို၊ ပို့ရန် စက်သုံးဆီများ သုံးစွဲခဲ့ရပြီး နယ်ရုံး စာကြည့်တိုက် များအတွက် စာအုပ်၊ စာနယ်ဇင်း၊ သတင်းစာများမဖြစ်မနေ ဝယ်ယူခဲ့ရခြင်းများကြောင့် အသုံးစရိတ် လုံလောက်မှုမရှိဘဲ လေးလပိုင်းမှသာ ပေးချေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ နောင်တွင် အလားတူ ကိစ္စကဲ့သို့ မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် စနစ်တကျစီမံ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၄) မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းစိုး(ခ) သန်းစိုး (ဘောဂဗေဒ) ၏ ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်သော အစီရင်ခံစာ ဒုတိယတွဲ အပိုဒ် ၂၅၂ (ဂ) (၁) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းမှ ထုတ်ဝေနေသည့် သတင်းစာ(၃)စောင် ရှိသည့်အနက် မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် သတင်းစာ ၂ စောင်မှ အမြတ်ငွေရ ရှိခဲ့ပြီး၊  ပုဂ္ဂလိကနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် The Global New Light of Myanmar  အင်္ဂလိပ် သတင်းစာသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သုံးသပ်တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဖော်ပြပါ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းက အရှုံးပေါ်ခဲ့ရပါကြောင်း။

အဆိုပါ သတင်းစာ အရှုံးပေါ်ခဲ့ရသည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အနည်းငယ်ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါကြောင်း၊  The Global New Light of Myanmar အင်္ဂလိပ်သတင်းစာသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုဖက်စပ် လုပ်ငန်းအတွက် အဓိကဝင်ငွေများကို သတင်းစာရောင်းရငွေ၊ ကြော်ငြာများမှဝင်ငွေနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းတို့မှ ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ အဆိုပါသတင်းစာသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် သတင်းစာများထက် မူလကပင် စာဖတ် ပရိတ်သတ်များစွာ လျော့နည်းပါကြောင်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ဒီဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ အရှိန်အဟုန်နှင့် တိုးတက်ထွန်းကားလာခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံတကာတွင် ပုံနှိပ်မီဒီယာ၊ ပုံနှိပ်သတင်းစာများ ရောင်းအားသည် တရိပ်ရိပ် ကျဆင်းလာခဲ့ပါကြောင်း။

နိုင်ငံတကာတွင် လူအများ၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ ရယူသုံးစွဲမှုပုံစံသည် များစွာပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်း ပျံ့နှံ့သုံးစွဲမှုသည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ Application Software များ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် စမတ်ဖုန်း သုံးစွဲမှုသည် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများထဲတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတကာ သုတေသန အစီရင်ခံစာများအရ သိရှိရပါကြောင်း။

ပြည်သူအများစုသည် သတင်းအချက်အလက် ရရှိရန်အတွက် ပုံနှိပ်သတင်းစာများကို မဖတ်ရှုကြတော့ဘဲ လက်ကိုင်ဖုန်းများမှ တစ်ဆင့် Online Media Platfroms များတွင်သာ ဖတ်ရှုလာနေကြပါကြောင်း၊ အမှန်တကယ်အားဖြင့် မိမိတို့၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားလာမှုကို ဖော်ပြနေသည့် ညွှန်းပြချက် တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ဝမ်းသာကြိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့သော် အခြားတစ်ဖက်တွင် စီးပွားရေး ကြော်ငြာအများစုသည် သမားရိုးကျ မီဒီယာများဖြစ်ကြသည့် ပုံနှိပ်၊ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား တို့မှ စရိတ်သက်သာပြီး ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပါးကာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာ သာလွန်ကောင်းမွန် သည့် Online Media Platforms  များသို့  ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြသည့်အတွက် ပုံနှိပ်မီဒီယာများအတွက် ကြော်ငြာရရှိမှု များစွာကျဆင်းသွားခဲ့ရပါကြောင်း၊ ထိုဖြစ်စဉ်သည် နိုင်ငံတကာ ပုံနှိပ်မီဒီယာလောကတွင် အားလုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေပြီး မူလကပင် စာဖတ်ပရိတ်သတ် များစွာနည်းပါးခဲ့သည့် The Global New Light of Myanmar သတင်းစာ အတွက် ပိုမိုအထိနာစေခဲ့ပါကြောင်း။

နောက်တစ်ချက်အနေဖြင့် ပုံနှိပ်မီဒီယာလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ငွေကျဆင်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊  ထိုဖက်စပ် လုပ်ငန်းအနေဖြင့် ယခင်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြင်ပသတင်းစာ ၃ စောင်ကို နေ့စဉ် လက်ခံပုံနှိပ် ပေးခဲ့ရသောကြောင့် ဝင်ငွေအသင့်အတင့် များပြားခဲ့ပါကြောင်း၊ သို့သော် ပုံနှိပ်မီဒီယာလုပ်ငန်းများ ကျဆင်း လာမှုကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်၍ သတင်းစာ (၁) စောင်သာ ရိုက်ရသည့်အတွက် ဝင်ငွေကျ ဆင်းခဲ့ရပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဖော်ပြသည့်နှစ်အတွင်း သတင်းစာလုပ်ငန်း၏ အဓိက ကုန်ကြမ်းဖြစ်သည့် သတင်းစာ စက္ကူဝယ်ယူခဲ့သည့်အချိန်တွင် စက္ကူဈေးနှုန်းသည် တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျော်ခန့် ဈေးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထုတ် လုပ်မှုစရိတ် ပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းသည်လည်း အရှုံးဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏ လတ်တလောအကြောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း။

နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေဖြင့် The Global New Light of Myanmar အင်္ဂလိပ် သတင်းစာသည် အခြားသော ဖက်စပ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့်မတူဘဲ နိုင်ငံတော်အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးသည့် တာဝန်တစ်ခုကို ထမ်းဆောင်နေရသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကို အနည်းငယ် ရှင်းလင်းတင်ပြခွင့်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ ထိုသတင်းစာသည် လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရအတွက် နိုင်ငံတကာသို့ သတင်းပြန်ကြားရေး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေရသည့် တစ်ခုတည်းသော အင်္ဂလိပ်သတင်းစာဖြစ်ပါကြောင်း။

ဒီမိုကရေစီသက်တမ်းနုနယ်ပြီး အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံ ရင်ဆိုင်နေရသည့် မိမိတို့ နိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရအာဘော်ကို ထင်ဟပ်သည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သတင်းစာတစ်စောင် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါကြောင်း၊ The Global New Light of Myanmar သည် ထိုတာဝန်ကို အခက်အခဲ မျိုးစုံကြားမှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေသည့် သတင်းစာဖြစ်သည့်အတွက် အခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်းများကဲ့သို့ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းမှ သုံးသပ်ရန် မသင့်တော်ဟု ယူဆမိပါကြောင်း။

The Global New Light of Myanmar သတင်းစာ အရည်အသွေးမြင့်တက်ပြီး စီးပွားရေးအရ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ပုဂ္ဂလိက အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး သင့်လျော်သည့် ပုံနှိပ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ရှာဖွေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း  ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဦးမော်သန်းက  ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများနှင့် ဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများအနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေး စာရင်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်  စာရင်းပိုင်းစစ်ဆေးခြင်းအပြင် မိမိတို့စစ်ဆေးရမည့် Audit Scope  အတွင်း ဘတ်ဂျက် အကောင်အထည်ဖော်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကွင်းဆင်း၊ မျက်မြင်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်းများကို လုံခြုံရေးအနေ အထား၊ ရာသီဥတု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများကြောင့် စစ်ဆေးနိုင်မှု မရှိသည်များမှ အပ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း။

ထို့ပြင် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ငွေများ ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရေး၊ ရသင့်ရထိုက်သောငွေများ အပြည့်အဝ ရရှိစေရေးတို့အတွက် တည်ဆဲဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ညီညွတ်မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံးနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးတို့မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဌာနအဖွဲ့ အစည်းများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိ၊ မရှိကိုလည်း စစ်ဆေးအစီရင်ခံ တင်ပြလျက်ရှိပါကြောင်းနှင့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း အများစုအနေဖြင့်  လက်ရှိ စာရင်းထားသိုမှုစနစ် အနေအထားအရ  Manual  စနစ်ဖြင့်သာ စာရင်းမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် စာရင်းစစ်ရုံးများအနေဖြင့်လည်း Manual စနစ် ဖြင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိပါကြောင်း။

သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်း ကော်မတီနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ သဘောထားရည်ရွယ်ချက်များသည် မိမိတို့ရုံး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တူညီကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား များစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး အနေဖြင့်လည်း ရှေ့ဆက်လက်၍ ပြည် ထောင်စုစာရင်း စစ်ချုပ်ဥပဒေနှင့်အညီ ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လိုက်နာမှု စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို နိုင်ငံတကာစစ်ဆေးရေးစံများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီး ဦးမြင့်အောင်၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်မျိုး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေ၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်း၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့ဝင် ဦးစောဗယ်လင်တိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမင်း ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်း တို့က ဆက်လက်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်း က အဆိုပါ အစီရင်ခံစာ ပထမတွဲနှင့် ဒုတိယတွဲတို့ကို လွှတ်တော်က သဘောတူလက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်းသည်။

ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက က ယင်းအဆိုကို အတည်ပြုရန် လွှတ်တော်၏ သဘောထား ရယူရာ သဘောမတူသူ မရှိသည့်အတွက် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထား မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ ပထမတွဲနှင့် ဒုတိယတွဲတို့ကို လွှတ်တော်က သဘောတူ အတည်ပြုကြောင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်း စစ်ချုပ်ရုံး၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ၆ လအတွက် စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ချက်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်က မှတ်တမ်းတင်ကြောင်း ကြေညာသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂) ရက်မြောက်နေ့ကို ၂၅ ရက် တွင်ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

 

အောင်ရဲသွင်၊ အေးအေးသန့်

ဓာတ်ပုံ-စိုးဝင်းထွန်း