ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၆ - ၂၀၂၀ အထိ လေးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ပြည်သူ့အကျိုးပြု မှတ်တိုင်များ အပိုင်း(၂)

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ

သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍ ဆောင်ရွက်ချက်များ နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာ ဆိုင်ရာ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် အထက်တန်းကျောင်းများကို ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင်နှစ်အထိ အောက်ပါအတိုင်း တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်-

 p-3.JPG

ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကို ပညာသင်နှစ်အလိုက် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်

p-5.JPG

သင်ယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုတိုးချဲ့နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အစိုးရစက်မှု လက်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်)တွင် ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင်နှစ်မှစ၍လည်းကောင်း၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ(မန္တလေး)တွင် ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင်နှစ်မှစ၍လည်းကောင်း AGTI ညနေပိုင်း ဒီပလိုမာ (၃)နှစ်သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းသစ်များ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ် နိုင်ခဲ့သဖြင့် ပုံမှန်ကျောင်းသားဦးရေများမှာ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ၄ နှစ်တာသက်တမ်းကာလအတွင်း အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်း ကျောင်းများတွင် ပုံမှန်ကျောင်းသားဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၇၀၄၆ ဦးကို သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များ၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများ၊ အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းများနှင့် သက်မွေးပညာ သင်တန်းကျောင်းများတွင် ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ကာလတိုနည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာ သင်တန်းများအား ဦးစီးဌာန၏ အစီအစဉ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ INGO၊ NGO စသော ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍သော် လည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိရာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ၄ နှစ်တာကာလအတွင်း ကာလတိုသင်တန်းဦးရေ ၃၉၆၂၅ ဦး တိုးမြှင့်လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

p-7.JPG p-8.JPGp-9.JPG

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍရှိ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀  ခုနှစ်အထိ သင်ကြားရေး ဆရာ၊ ဆရာမ ပေါင်း ၃၅၄၄ ဦး ခန့်ထား ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းသစ်များ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ လိုအပ်လျက်ရှိသော သင်ကြားရေး ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် စီမံဝန်ထမ်းများအား အသစ်တိုးမြှင့်ခန့်ထားခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်း သင်ကြားရေး ဆရာ ဆရာမ စုစုပေါင်း ၁၀၇၄ ဦးနှင့် စီမံဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း ၁၀၈ ဦးအား အသစ်တိုးမြှင့်ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။

 p-11.JPG

နည်းပညာ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများမှ သင်တန်းဆင်းများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

 p-13.JPG

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များ၊ အစိုးရစက်မှု လက်မှုသိပ္ပံများမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ဒီပလိုမာရရှိသူ ၈၀၈ ဦး လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ခဲ့ရာမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ကျောင်းများတိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုကြောင့် ဒီပလိုမာရရှိသူ ၇၅၁၅ ဦး အထိ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

 p-1.JPG

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများမှ အထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးသူဦးရေမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ ၄၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ၁၀၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့သဖြင့် ၆၀၀၀ ကျော် တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများမှ ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော သက်မွေးပညာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့မှုကြောင့် ၄ နှစ် တာကာလအတွင်း ကာလတိုသင်တန်းဆင်းအင်အား ၄၁၀၀၀ ကျော် အထိ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။   ပဋိပက္ခနေရာများနှင့် နယ်စပ်ဒေသများမှ ပြည်သူများ၊ မသန်စွမ်း လူငယ်များ၊ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများနှင့်  ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းများရှိ လူငယ် လူရွယ်များ ပညာသင်ခွင့်ရရှိစေရန်အတွက် ကာလတိုသက်မွေးပညာ သင်တန်းများကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

 p-3_0.JPG

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များ၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများ၊ အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်း ကျောင်းများနှင့် သက်မွေး ပညာသင်တန်း ကျောင်းများတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ၄ နှစ်တာကာလ အတွင်း စာသင်ဆောင် ၈၉ လုံး၊ အလုပ်ရုံ ၁၁၁ လုံး၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၁၃၄ လုံး၊ ကျောင်းသား ဆောင် အလုံး ၇၀၊ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း ၃၆ ခု၊ မီးရရှိရေးလုပ်ငန်း ၅၆ ခု၊ ခြံစည်းရိုးလုပ်ငန်း ၄၃ ခု၊ လမ်းလုပ်ငန်း ၁၃ ခု၊ အခြားလုပ်ငန်း ၇၈ ခု၊ စုစုပေါင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ အလုံး ၆၃၀ ခန့်ကို ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

 p-5_0.JPG

သင်ကြားသင်ယူမှု ပိုမိုထိရောက်စေရန်အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ ပုံမှန် သင်တန်းများ၌ တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား လစဉ်တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ်သုံးသောင်းနှုန်းဖြင့် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးများအား ပေးအပ်ခြင်းတို့အတွက် အောက်ပါအတိုင်း နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာငွေ တိုးမြှင့်သုံးစွဲနိုင်ခဲ့ပါသည်

p-7_0.JPGp-8_0.JPG p-9_0.JPG

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊သိပ္ပံနှင့်အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းများမှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိစေရေးအတွက် နည်းပညာပြပွဲများ၊ အလုပ် အကိုင်ပြပွဲများကို ကျင်းပပေးခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ ၄ ကြိမ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ၃၆ ကြိမ်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်း၍ အခြေခံလူသား အရင်းအမြစ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးများကို ၂၈ ကြိမ် ကျင်းပ နိုင်ခဲ့ပြီး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပုသိမ်၊ မကွေး၊ မော်လမြိုင်၊ မုံရွာ၊ ပြည်၊ လားရှိုး၊ ဘားအံနှင့် ပဲခူးမြို့များတွင် ၁၀ ကြိမ်အထိ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၏ရလဒ်အနေဖြင့် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်း၍ သက်မွေးပညာ သင်တန်းများကို ၆၂ ကြိမ်အထိ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း သင်တန်းသားဦးရေ ၂၉၅၂ ဦးအား သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ ပါသည်။

အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ ဆောင်ရွက်ချက်များ

နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ၄ နှစ်တာကာလအတွင်း အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍတွင် ကောလိပ်အသစ် ၅ ကျောင်း တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ပညာရေး ကောလိပ်၂၅ ခုကို ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် အဆင့်သို့ လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားဒေသများနှင့် ကျောင်းသား ဦးရေများပြားသည့် ဒေသများတွင် ရှိသည့် ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ် ၆ ခု ဖြစ်သည့် ရေနံချောင်း ဒီဂရီကောလိပ်၊ မြင်းခြံဒီဂရီ ကောလိပ်၊ တောင်ကုတ် ဒီဂရီကောလိပ်၊ ဟားခါးကောလိပ်၊ မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်နှင့် မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်တို့ကို တက္ကသိုလ် အဆင့်သို့လည်းကောင်း တိုးမြှင့်ပေး နိုင်ခဲ့ပါသည်။

p-12.JPG

နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ် ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်ရည်ရွယ်၍ သီးခြား တက္ကသိုလ် ၁၆ ကျောင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် + ၇ ကျောင်းနှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ် + ၇ ကျောင်း)  ကို အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံများရှိ တက္ကသိုလ် များကဲ့သို့ မဟာဌာနများပါဝင်သော တက္ကသိုလ် အဆင့်သို့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ လိုအပ်သောပြုပြင်

ပြောင်းလဲမှုများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီး အဆိုပါ တက္ကသိုလ်များတွင် ကိုယ်ပိုင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ရေးဆွဲသင်ကြားခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်စီမံ အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ဦးတည်ဖော်ဆောင် ပေးလျက်ရှိပါသည်။

p-14.JPG

နေပြည်တော်တွင် ဧက ၃၀၀ အကျယ်ရှိ နေပြည်တော် Comprehensive University နှင့် ဧက ၁၁၀ အကျယ်အဝန်းရှိ International Comprehensive University တို့ကို နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် -ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

 p-16.JPG p-1_0.JPG

တက္ကသိုလ် ၁၆ ကျောင်းဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် + ၇ ကျောင်းနှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ် + ၇ ကျောင်းတို့တွင် University Autonomy ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ၂၈-၄-၂၀၂၀ ရက်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒ ကော်မရှင်(အဖွဲ့ဝင်) ဦးမောင်မောင်အေးက ခေါင်းဆောင်၍ အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး ပါဝင်သည့် university autonomy အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ University Autonomy အကောင်အထည် ဖော်မှုလုပ်ငန်း ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက် Task Force Working Group များကို ဆက်လက် ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

University Autonomy Agency Framework မှ Accountability သို့ ဦးတည်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင်ကြားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြမည့် တက္ကသိုလ် ၁၆ ကျောင်းသည် ရာထူးတိုးပြောင်း SOPs များ၊ သုတေသန ကျင့်ဝတ်နှင့် သုတေသနပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဆိုင်ရာ SOPs များ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရုံး တည်ထောင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ SOPsများ၊ တက္ကသိုလ်သင်ကြားရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆရာများအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းတိုကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်လအထိ CEU ၏ university autonomy dimension (၈) ခုဖြင့် university autonomy ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးမည့်တက္ကသိုလ် ၁၆ ကျောင်းတွင် inauguar univesity Council ကိုဖွဲ့စည်းပြီး တက္ကသိုလ်အလိုက် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ်များကို ရေးဆွဲအတည်ပြုနိုင်ရန်၊ university autonomy အတွက် လိုအပ်သော Manual များ Guideline များ Task Force များက Dimension အလိုက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။

အဆင့်မြင့်ဦးစီးဌာနအောက်ရှိတက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ်များရှိ ဆရာ ဆရာမ ဦးရေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်

p-3_1.JPG

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွင်း ကျောင်းသားဦးရေများ တိုးတက်လာခဲ့သဖြင့် သင်ကြားရေး ဆရာ ဆရာမများ အင်အားဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အချိန်ပိုင်းနည်းပြ သရုပ်ပြများကို ခန့်ထားပေးခဲ့ပါသည်။

p-5_1.JPGp-6.JPG

နှစ်အလိုက်တက္ကသိုလ်များတွင် ဘွဲ့ ပေးအပ်နိုင်မှုအခြေအနေ

တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များတွင် ကျောင်းသားဦးရေ နှစ်စဉ်မြင့်မားတိုးတက်လာခဲ့မှုကြောင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် နေ့သင်တန်း နှင့် အဝေးသင်သင်တန်းများမှ ဒီပလိုမာရရှိသူ၊ ဘွဲ့ရရှိသူ၊ မဟာဘွဲ့ရရှိသူ၊ ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိသူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၇၉၃၁ ဦးကို မွေးထုတ် ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဘွဲ့ရသူဦးရေများတွင် အထူးသဖြင့် အဝေးသင်ဘွဲ့ ရရှိသူဦးရေ ပိုမိုများပြားပါသည်။

p-8_1.JPGp-9_1.JPG

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာအိတ် များကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ တက္ကသိုလ်များက တိုက်ရိုက်လက်ခံပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်

 p-11_0.JPG

အဝေးသင်ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံ (Open University, UK) ၏ အကူအညီဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ TIDE project ကို ၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှစတင်၍ NEPC plan များအရ British Council, University College of London (UK) တို့ပူးပေါင်းပြီး တက္ကသိုလ်များရှိ စီမံခန့်ခွဲမှုအရာရှိများ (Rector, Pro-rector, P, AP) အား စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း ပို့ချခြင်းအစီအစဉ် National Institute of Higher Education Development (NIHED) ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်၊ ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီကကြီးမှူးပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော် MICC Il တွင် ကျင်းပရာ စာတမ်း (၁၈)စောင် ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ။

(၁၀)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်မိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၏ ပညာရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများကို ၂၉-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၁-၁၁-၂၀၁၈ ရက် နေ့အထိ နေပြည်တော်တွင် လက်ခံကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့က ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် 19th Science Council of Asia Conference(SCA)ကို နေပြည်တော် Grand Amara Hotel တွင် ၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၅-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပရာ သုတေသနစာတမ်းပေါင်း (၁၀၈) စောင် ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များတွင် တက္ကသိုလ်များ၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ အားကောင်းစေ ရေးအတွက် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များ၏ သုတေသန ရန်ပုံငွေကို ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ရာ ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၈၈၄.၉၉၇ သန်းအထိ တိုးတက်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဆရာ ဆရာမများက သုတေသနစာတမ်းများ ရေးသားပြုစု ကာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသုတေသနဂျာနယ်များ၌ သုတေသနစာတမ်း ၁၆၇၁၆ စောင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

 p-1_1.JPG  p-2.JPG

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ မြန်မာတက္ကသိုလ်များသုတေသနကွန်ဖရင့် (Myanmar Universities Research Conference- MURC) စာတမ်းဖတ်ပွဲကို Online ကျင်းပခဲ့ရာ ရွေးချယ်ခံရသည့်စာတမ်းပေါင်း  ၂၄၈ စောင်ကို ဖတ်ကြား တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ကြားခြင်းများအပြင် တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှု  နှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒကော်မရှင်၊ ပါမောက္ခချုပ် များကော်မတီက ကြီးမှူးပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည် ဖော်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁၇-၁၀| ၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ နေပြည်တော် MICCll တွင် ကျင်းပရာ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များမှ စာတမ်း ၁၈ စောင် ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်  ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်၍ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ရာပြည့်ပွဲသဘင်အခမ်းအနား ကို ၁ နှစ်တိတိ ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်ကာလတွင် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းပြီး Master Plan ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

p-4.JPG p-5_2.JPG

၁၉ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှတက္ကသိုလ်များ အားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်း

၁၉ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှတက္ကသိုလ်များ အားကစားပြိုင်ပွဲကို ၁၀-၁၂-၂၀၁၈ ရက် နေ့မှ ၁၉-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်တွင် အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား သိပ္ပံပညာရပ်များ၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာများကို အသိပညာ ဖလှယ်နိုင်ရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပွင့်လန်းလာစေရေး၊ အသိပညာ အတတ်ပညာများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်များ ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးအတွက် သိပ္ပံပြပွဲ၊ နည်းပညာ ပြပွဲ၊ အလုပ်အကိုင်ပြပွဲများကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်

p-7_1.JPGp-8_2.JPG

တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များ၏ ICT ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ

ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏သင်ကြားသင်ယူမှုများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုလျင်မြန် လွယ်ကူလာစေရန်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်များ ပိုမိုလျင်မြန်ပြီး အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လာနိုင်စေရန်နှင့် တက္ကသိုလ်များ၏ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား အလွယ်တကူသိရှိပြီး အချင်းချင်းဖလှယ်နိုင်စေရန်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များတွင် Website များတည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ ၂၀၁၆-၁၇ မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အထိ ၁၃၃ ကျောင်းတွင် ထူထောင်ပေး နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်များတွင် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များအားလုံး domain name ဖြင့် e-mail (edu.mm) အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းအားလုံး အသုံးပြုဆောင်ရွက်လာ နိုင်သည်အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။

 p-10.JPG

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနအောက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် တက္ကသိုလ်များ ဗဟိုစာကြည့်တိုက် အား ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် ဗဟုသုတလေ့လာဆည်းပူးရန် လွယ်ကူထိရောက် စေရေးအတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာ ဆည်းပူးနိုင်ရေးအတွက် ရန်ကုန်တက္က သိုလ်၊ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကား ဗဟိုဌာနကိုလည်း ၅ ထပ်ဆောင်(ပင်လုံဆောင်) အသစ် ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

တက္ကသိုလ်များအတွက် World Ranking သည် ပညာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေးတို့ကို နိုင်ငံတကာပညာရေးတွင် နှိုင်းယှဉ်မှုစံနှုန်း တစ်ရပ်အဖြစ် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံသတ်မှတ်သည့်စံနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ နှစ်စဉ်အဆင့်မြင့်တက်လာသည့်အပြင် တက္ကသိုလ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် Webometric Ranking Web of Universities တွင် တက္ကသိုလ်အရေအတွက်ကို ပိုမိုဖော်ပြခြင်းခံရသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါ သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ် ၃၇ ကျောင်းကို ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် တွင် ဖော်ပြခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင့်(၁)ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ World Ranking ကို အဆင့် ၈၅၀၇ ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Webometric Ranking Web of Universities တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ် (၁၆)ကျောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ World Ranking လည်း (၂) ကျဆင်း သွားပြီး World Ranking ၈၅၀၉ ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ | ပါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ Webometric Ranking Web of Universities အရ မြန်မာတက္ကသိုလ် (၇၄) ကျောင်းအထိ တိုးမြှင့်ဖော်ပြခြင်း ခံရပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ World Ranking မှာ ၇၁၁၆ ဖြင့် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားများအရ မြန်မာတက္ကသိုလ်များ World Rankingအဆင့်နှင့် အရေအတွက် တိုးတက် လာမှုကို သိရှိနိုင်ပါသည်

p-2_0.JPGp-3_2.JPG

ပညာရေးကောလိပ်များနှင့် နည်းပညာကောလိပ်များမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များသို့ သင်ကြားခွင့်အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာ ပညာရေး ကောလိပ်များမှ Diploma in Teacher Education  D.T.Ed) ၂ နှစ်သင်တန်း အောင်မြင်၍ ဒီပလိုမာရရှိပြီးသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို သင်ယူခဲ့သည့် ဘာသာရပ်/ ဘာသာတွဲ များကို အခြေခံ၍ လျှောက်ခွင့်ပြုထားပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ အဝေးသင်သင်တန်း၏ ဒုတိယနှစ်သင်တန်းများကို ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ပညာရေးတက္ကသိုလ်များမှ ဖွင့်လှစ်မည့် တတိယနှစ်၊ စတုတ္ထနှစ် စာပေးစာယူ သင်တန်းများကို ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး စတုတ္ထနှစ် အောင်မြင်ပြီးပါက BA (Education)/ BSc (Education)ဘွဲ့အပ်နှင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ စတုတ္ထနှစ်အောင်မြင်၍ အရည်အချင်း ပြည့်မီ သူများသည် B.Ed ပဉ္စမနှစ် ဘွဲ့သင်တန်းကို တစ်နှစ်ဆက်လက် တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ တက်ရောက်လိုပါက ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး အောင်မြင်မှသာ ဆက်လက်တက်ရောက် ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများမှ ဒီပလိုမာရရှိသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ 1 အတွက် အဝေးသင်ဘွဲ့ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ကို ရန်ကုန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်များမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်၍ ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေး အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တို့ရှိ ဘာသာရပ် ၁၅ ခုတွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၅၀ စီဖြင့် လက်ခံသင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။

ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှ Online ဖြင့် Post Graduate Diploma in Law (PGDL), LLB , LLB(Q), LLM နှင့် Post Graduate Diploma in Political Philosophy (PGDPP) သင်တန်းများကို တိုးချဲ့သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။

Online Learning နှင့် အဝေးသင်ပညာရေး

Online Teaching and Learning စနစ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအစဉ် အနေဖြင့်  COMID 19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလအတွင်း ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ သင်ကြား၊ သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများ မဆုံးရှုံးစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားအမျိုးသားဗဟိုဌာနကအဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေး အတွက် English Language Course for Higher Education Teachers(ELCHET) သင်တန်းကို Online သင်တန်းအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။

Learning Management System သင်ကြားရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သင်ကြားသင်ယူမှု ပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန်အတွက် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများက Online မှသင်ကြား၊ သင်ယူမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော သတင်း အချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများကိုအဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာန၊ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီနှင့် တာဝန်ယူသင်ကြားမည့်တက္ကသိုလ်များပူးပေါင်းပြီး သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်က e-Learning Lecture Developing သင်တန်း၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာဆိုင်ဘာ စီးတီး)က Online သင်ခန်းစာများ ဖန်တီးမှုနှင့် သင်ကြားသင်ယူမှု ဆိုင်ရာသင်တန်း၊ ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ၊ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ အထူးပြုဘာသာရပ်အဖွဲ့က အခြေခံ e-Learning Management System ဆိုင်ရာ လက်တွေ့အသုံးချသင်တန်းတို့ကို Online မှ ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ Online Teaching & Learning ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိရေးအတွက် မိမိတို့ တက္ကသိုလ်အလိုက် အစီအစဉ်များရေးဆွဲ၍ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များတွင် Internship ဆောင်ရွက်ခြင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်များနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ၏ဘွဲ့ကြို နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် (၂)လကြာ Internship Training များ စီစဉ်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

 p-8_3.JPG

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် သင်တန်းများ

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်များတွင် လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှု သင်တန်းပေါင်း (၁၇၅)မျိုးကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်

p-10_0.JPG

ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီမှ လုပ်ငန်းကော်မတီ အသီးသီး၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

၂၀၁၅ ခုနှစ် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇ အရ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စများကို လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်သောအဖွဲ့ဝင် ၁၆၂ ဦး ပါဝင်သည့် ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီကို အမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒကော်မရှင်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁/၂၀၁၈ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဝင် ၄၄ ဦးပါဝင်သော အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦး ပါဝင်သော ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို အမိန့်

ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၈ ဖြင့်လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီတွင် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် အတူလုပ်ငန်း ကော်မတီ ၉ ရပ်နှင့် အထူးပြု ပညာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့ အားဖွဲ့ စည်းထားရှိပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ပထမအကြိမ် ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံကို နေပြည်တော် အားကစားလေ့ကျင့်ရေး စခန်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပါမောက္ခချုပ် များ ကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ် နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကို ၅-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၆-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၊ စိန်ရတုခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီကို ကော်မတီဝင် ၂၁ ဦး အထိ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၉ ဖြင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ၏ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပညာရေး မြှင့်တင်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ပါဝင်လျက် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ်များကို ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် ဒေသအလိုက်ဇုန်(၇) ဇုန် ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်နှင့် ဩဂုတ်လများအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်များရှိတက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များမှ ပါမောက္ခချုပ်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများအား

p-1_2.JPG

သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ၏ ပညာရေးကဏ္ဍပြုပြင် ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ University Autonomy ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ တက္ကသိုလ် ပဋိညာဉ် စာတမ်းများရေးဆွဲရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံကျင်းပရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီသည် အဖွဲ့ဝင်တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များမှ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်းနိုင်ငံတကာသို့ Higher Education Development အစီအစဉ်ဖြင့် သွားရောက်ခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊

ကောလိပ်များမှ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်များနှင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးများက အဆင့်မြင့် ပညာကဏ္ဍ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များ၏ သင်ကြားရေးစွမ်းရည်၊ သုတေသန စွမ်းရည်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးစွမ်းရည်များ စဉ်ဆက် မပြတ်တိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ၂၉-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမ၌ လည်းကောင်း၊ ဇုန်(၉)ခုခွဲ၍ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးများ ၏တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များရှိ ပါမောက္ခချုပ်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီးများနှင့် ပါမောက္ခ/ဌာနမှူး၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအရာထမ်းများ၊ ဆရာ သမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ကြားကာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ဩဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလ များအတွင်း သွားရောက်၍ အတွေ့အကြုံ ရှင်းလင်းပွဲ (Dissemination Seminar) များ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်က ဦးစီးလျက် ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီက ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များ သုတေသနညီလာခံ (၂၀၁၉)ကို ၂၄-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၅၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ဝိဇ္ဇာခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ စာတမ်းပေါင်း ၆၀၂ စောင်လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ထိုစာတမ်းများကို စိစစ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ၁၂၄ ဦးဖြင့် စိစစ်၍ ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက် စာတမ်း ၂၀ ခုစီနှင့် စုစုပေါင်း ဘာသာရပ် ၉ ခုအတွက် Oral Presentation ၁၈၁ စောင်နှင့် ပိုစတာစာတမ်း ၅၇ ခုတို့ကို စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဘာသာရပ် ၉ ခုတွင် ဘာသာရပ်တစ်ခုစီမှ အကောင်းဆုံး သုတေသန စာတမ်း ပထမဆုအတွက် ငွေသားကျပ် သုံးသိန်း၊ Trophy နှင့် ဆုလက်မှတ်ကို လည်းကောင်း၊ ဒုတိယဆု အတွက် ငွေသားကျပ်နှစ်သိန်း၊ Trophy နှင့် ဆုလက်မှတ်ကို  လည်းကောင်း စုစုပေါင်း စာတမ်းရှင် ၁၈ ဦးနှင့် ပိုစတာစာတမ်း ၅၇ ခုအတွက် ဆုလက်မှတ်များကို လည်းကောင်းပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ သုတေသန စာတမ်းဖတ်ပွဲ ဒုတိယနေ့တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ဝိဇ္ဇာခန်းမ၌ နိုင်ငံတည်ဆောက်၊  ကူထောက်တွဲယှဉ်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်၊ သုတေသန တို့စွမ်းအင်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သုတေသန စကားဝိုင်းတစ်ခုကိုလည်း ကျင်းပပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ ဆရာအသင်းအဖွဲ့ချုပ်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်ထားရှိခြင်း

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ ဆရာအသင်းအဖွဲ့ချုပ်များအား ရွေးကောက်ခံဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီးပါက ယင်းရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များမှ ၂ ဦးစီတို့အား ပညာရေးအဖွဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များ တွင် ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်း၍ အဖွဲ့ အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်စေရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရာတွင် ဆွေးနွေးချက်များ၊ ငြင်းချက်များ၊ တွေ့ရှိချက်များကို ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မှတ်တမ်းရယူထားရှိပြီး ကျောင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် တတ်စေရန်အတွက် ဟောပြောပို့ချပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များတွင် ကျောင်းသား သမဂ္ဂအဖွဲ့ ၁၂၂ ဖွဲ့နှင့် ဆရာ အသင်း အဖွဲ့ချုပ်များ ၁၀၃ ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။

Covid-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ပစ္စည်းများတီထွင် လှူဒါန်းခြင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် Covid-19 ကာကွယ်ကုသရေးတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာတက္ကသိုလ်နှင့် အခြားနည်းပညာတက္ကသိုလ်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် Remote Controlled Trolly/spray cleaner နှင့် Auto pilotsprayer Drone/Speaker- Delivery & monitoring Drone များကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးများကို Covid လူနာများသို့ပေးပို့ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ Disinfection Robot နှင့် Auto Delivery Robot များကို ကန်တော်နဒီဆေးရုံသို့  လည်းကောင်း Disinfection Chamber for Covid-19 29 Remote Controlled Trolly for Covid- 1972 အလိုအလျောက်ဖွင့် ပိတ်လုပ်နိုင်သည့် Sensor ပါအမှိုက်ပုံးများ၊ Covid-19 ကုသရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် Software များကို ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့လည်းကောင်း အပူချိန်တိုင်းစောင့်ကြည့်စနစ်ကို ဗန်းမော်လေဆိပ်သို့ လည်းကောင်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

p-4_0.JPG

ပြည်ပသို့ ပညာသင်စေလွှတ်နိုင်မှုနှင့် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား တက်ရောက်မှု

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်းများအား ပြည်ပနိုင်ငံ ၅၅ နိုင်ငံသို့ ပါရဂူ ဘွဲ့သင်တန်း ၃၂၆ ဦး၊ မဟာဘွဲ့သင်တန်း ၁၄၅ ဦး၊ ဘွဲ့ ဒီပလိုမာသင်တန်း ၃၅ ဦး၊ ဘွဲ့ မယူ သင်တန်း ၂၃၈၁ ဦး စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင်နှစ်အထိ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ၁၁၃၅၉ ဦး စေလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်အလိုက် ပြည်ပသို့ စေလွှတ်ခဲ့သောဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

 p-6_0.JPG  p-7_2.JPG

ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များရှိ တက္ကသိုလ် ၆ ခုတွင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများ လာရောက်ပညာသင်ယူလျက်ရှိရာ ၂၀၁၁-၁၂ မှ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင်နှစ်အတွင်း ၁၃၄၂ ဦး ပညာလာရောက်သင်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင်နှစ်အထိ ၂၀၁၇ ဦး တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပါသည်။