ဥပဒေများ

တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဉပဒေအမှတ် ၃၆

 

Dec 20, 18
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းဥပဒေ

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ၃၄

Dec 12, 18
ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(၂၀၁၈ခုနှစ်)

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ၃၃

Dec 12, 18
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေ

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ၃၂

Oct 02, 18
မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃၁

Oct 02, 18
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၀

Sep 25, 18
သစ်တောဥပဒေ

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၉

Sep 25, 18
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၈

Sep 21, 18
မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၆

Sep 20, 18
မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆေးကောင်စီဥပဒေ

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၇

Sep 20, 18