ဥပဒေများ

၁၉၆၈ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေ သုံးစွဲရေးဥပဒေ

၁၉၆၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၄

Sep 11, 68
၁၉၆၈ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ

၁၉၆၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၃

Sep 11, 68
၁၉၆၈ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့နှင့် ဘဏ်အဖွဲ့အက်ဥပဒေကို ပြင်သည့် ဥပဒေ

၁၉၆၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၂

May 22, 68
MANUAL OF RULES FOR THE SUPERINTENDENCE AND MANAGEMENT OF JAILS IN BURMA

https://www.scribd.com/document/375091242/04-BJM-Part-I

Mar 29, 68
၁၉၆၈ခုနှစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်တည်ဆောက်မှုအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအပ်နှင်းသည့် ဥပဒေကို ပြင်သည့် ဥပဒေ

၁၉၆၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၁

Jan 25, 68