နောင်မွန်၌ ဥပဒေအ‌ကြောင်း အသိပညာပေး (talk show) ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်