လားရှိုးမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဟူးမွန်ကျေးရွာအုပ်စု ဂျန်မိုင်ရွာ လျှပ်စစ်မီးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ