သဲကုန်းမြို့နယ်၊ မူယာတောကျေးရွာတွင် မာလကာသီးပင်များ စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးရင်းဖြင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေ