မိုင်းဖြတ်၌ ငလျင်​ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာ​ပေး (Talk Show) ပြုလုပ်