ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ‌တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာ‌ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် ( ၅ /၂၀၂၁ ) နေပြည်တော်၊ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၇ ရက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ် လ ၁၉ ရက်)