ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၆- ၂၀၂၀ အထိ လေးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ပြည်သူ့အကျိုးပြုမှတ်တိုင်များ

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍအလိုက် ဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေ

T 1.JPG

 

 T 2.JPG

 T 3.JPG

 T 4.JPG

 T 5.JPG

 T 6.JPG

 T 7.JPG

 T 8.JPG

 T 9.JPG

 T 10.JPG

 T 11.JPG

 T 12.JPG

 T 13.JPG

T 14.JPG

 T 15.JPG

T 16_0.JPG

 

T 17.JPG

 T 18.JPG