ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အရေးယူထားကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အရေးယူထားကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၀

UEC20(1).jpgUEC20(2).jpg

#Union_Election_Commission