ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာကျော်လင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ မချမ်းဘော့-ဖရူခ-ရပ်ဘော့-နောင်မွန်းလမ်းနှင့် ရပ်ဘော့-ပန်နန်းဒင်-ဒဇွန်ဒမ်း လမ်းတို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

RSS Type