ဥပဒေများ

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဉပဒေအမှတ် ၄/ ၂၀၀၉

Dec 29, 09
နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဉပဒေအမှတ် ၃/ ၂၀၀၉

Mar 30, 09
နိုင်ငံတော်၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဉပဒေအမှတ် ၂/ ၂၀၀၉

Mar 24, 09
ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဉပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဉပဒေအမှတ် ၁/ ၂၀၀၉

Jan 08, 09