ဥပဒေများ

ကွန်ပျုတာ ပညာဖွံ့ဖြိုးရေး ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၊ ၁၀/၉၆

Sep 20, 96
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗွီဒီယိုဥပဒေ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၊ ၈/၉၆

Jul 29, 96
တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၊ ၇/၉၆

Jul 25, 96
အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဉပဒေ အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဉပဒေ Jun 24, 96
နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းပေးရေးနှင့် အမျိုးသားညီလာခံလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို နှောက်ယှက် ဆန့်ကျင်ခြင်းမှ ကာကွယ်သည့် ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ်  ၅/၉၆

Jun 06, 96
၁၉၉၆ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၊ ၄/၉၆

Mar 29, 96
၁၉၉၆ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၃/၉၆

Mar 25, 96
မျက်စိလှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ်  ၂/၉၆

Feb 19, 96
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၊ ၁/၉၆

Jan 25, 96