ဥပဒေများ

၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ Nov 27, 89
၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတော်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ May 10, 89
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗွီဒီယိုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Apr 27, 89
မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည် သင်္ဘောအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Apr 01, 89
နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ Mar 31, 89
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ Mar 22, 89
သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဆေးကောင်စီဥပဒေ Mar 10, 89
၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ အကောက်တော်ခွန်နှုန်း အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ Jan 26, 89
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ Jan 24, 89
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Jan 21, 89