ဥပဒေများ

၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ Apr 01, 83
၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာ ဥပဒေ Apr 01, 83
၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ Apr 01, 83
၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာ ဥပဒေ Apr 01, 83
ဝိနည်းဓမ္မကံ အဓိကရုဏ်းမှုခင်းများ ဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ Apr 01, 83
အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ ဥပဒေ Apr 01, 83
၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ မူးယစ်ထုံထိုင်း ဘေးဖြစ်စေတတ်သော ဆေးဝါးများ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ Jan 01, 83