ဥပဒေများ

ဝိနည်းဓမ္မကံ အဓိကရုဏ်းမှုခင်းများ ဖြေရှင်းဆုံးဖြတ် ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ

၁၉၈၀ပြည်နှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃

Jan 08, 80