ဥပဒေများ

၁၉၆၆ခုနှစ်၊ ဒီမိုကရေစီဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးအက်ဥပဒေနှင့် ဒီမိုကရေစီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး (ရပ်ဆိုင်းခြင်း) အက်ဥပဒေများ ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

၁၉၆၆ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၆

Sep 30, 66
၁၉၆၆ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေ သုံးစွဲရေးဥပဒေ

၁၉၆၆ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၅

Sep 04, 66
၁၉၆၆ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေ

၁၉၆၆ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၄

Sep 04, 66
၁၉၆၆ခုနှစ်၊ နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ

၁၉၆၆ခုနှစ်၊ နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ

Sep 04, 66
၁၉၆၆ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတောင် စိုက်ပျိုရေးဘဏ် အက်ဥပဒေကို ပြင်သည့် ဥပဒေ

၁၉၆၆ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၁

Apr 05, 66
၁၉၆၆ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံပညာရေးဥပဒေ

၁၉၆၆ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၂

Apr 02, 66