နေပြည်တော်အတွင်း ဒေသတွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာနိုင်မည့် ဂူတော်ရှင်နှစ်လုံးနှင့် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တည်လျက်ရှိသည့် ရွှေအင်းလျောင်းအင်း