ကျောက်မဲမြို့ တိုက်ပွဲရှောင်စခန်း(၄)ခုရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအား အောင်မင်္ဂလာ ကျန်းမာရေး ပရဟိတစောင့်ရှောက်မှု ပရဟိတအသင်းမှ ကွင်းဆင်း၍ အခမဲ့ ဆေးကုသမှုများ ဆောင်ရွက်