ရွှေသောင်ယံဒေသတွင် ကွမ်းရွက်နှင့်ကွမ်းညွန့်များအရောင်းအဝယ်ကောင်း၍ ကွမ်းခြံလုပ်ငန်းရှင်များအဆင်ပြေ