ချီ‌ဖွေမြို့နယ်၌ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒေသန္တရ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ