ငရုတ်ကောင်းမြို့နှင့် ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းသို့ ဆက်သွယ်သွားလာမည့် ချောင်းဝ တံတားတည်ဆောက်လျက်ရှိ