ချင်းပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်နှင့်အဖွဲ့သည် ကန်ပက်လက်မြို့နယ် သဘာဝခရီးသွားကဏ္ဍ မြှင့်တင်ရေးအတွက် DMO အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံ