လပွတ္တာမြို့နယ်အတွင်းရှိ မီးသတ်ရေကန်များရေဖြည့်တင်းခြင်းနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်