Skip to main content

နမ့်ဆန် မြို့နယ်တွင် အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း

နမ့်ဆန် မြို့နယ်တွင် အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း

နမ့်ဆန် ဇူလိုင် ၁၈