Skip to main content

ကျောက်ဆည်မြို့နယ် မယ်ဇယ်ပင်ကျေးရွာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး နည်းလမ်းများ ပြည်သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိစေရေး အသိပညာပေးနှိုးဆော်

ကျောက်ဆည်မြို့နယ် မယ်ဇယ်ပင်ကျေးရွာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး နည်းလမ်းများ ပြည်သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိစေရေး အသိပညာပေးနှိုးဆော်
ကျောက်ဆည် အောက်တိုဘာ ၂၁
သက်မောင်