Skip to main content

အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော NLD ပါတီဝင်တရားခံမောင်ကျော်(ခ)ဖြိုးဇေယျာသော်၏ဝန်ခံပြောကြားချက်