တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များ အမည်စာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ

ကချင်ပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဒေါက်တာခက်အောင်

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးထွန်းတင်

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဦးခင်မောင်မြင့်(ခ)ဦးဒိတ်

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၄။

ဦးစိုင်းစိန်လင်း

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဦးအားတီယောဟန်

လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၆။

ဦးရန်နမ်းဖုန်

ရဝမ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၇။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်လင်းအောင်

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၈။

ဦးဝေလင်း

ဘဏ္ဍာ၊အခွန်၊စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး

၉။

ဦးဝင်းညွန့်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး

၁၀။

ဦးကျော်ကျော်ဝင်း

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး

၁၁။

ဦးလဆိုင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး

၁၂။

ဦးနော်လီ (ခ)  ဇခေါင်ခမ်းရယ်

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး

၁၃။

ဦးနေဝင်း

လူမှုရေးဝန်ကြီး

၁၄။

ဦးဇော်ဝင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၁၅။

ဦးဒီဆင်ရမ်

ဥပဒေချုပ်

၁၆။

ဦးတင်လှိုင်

စာရင်းစစ်ချုပ်

၁၇။

ဦးတူးမော်

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး

 

ကယားပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

 

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးလှထွေး

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဦးလှမျိုးဆွေ

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၄။

ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်ဝေ

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဦးခင်မောင်ဖြူ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး

၆။

ဦးဘော့စ်ကို

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး

၇။

ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဌေး

စည်ပင်သာယာရေးနှင့်လူမှုရေးဝန်ကြီး

၈။

ဦးတီရယ်

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး

၉။

ဦးမော်မော်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

၁၀။

ဦးခင်မောင်ဖြူ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၁၁။

ဦးစိုင်းကျော်ဇံ

ဥပဒေချုပ်

၁၂။

ဦးအောင်မောင်း

စာရင်းစစ်ချုပ်

ကရင်ပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးစောချစ်ခင်

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

 

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၄။

ဦးမင်းတင်ဝင်း

မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဦးခွန်မျိုးတင့်

ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၆။

ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းနောင်

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၇။

ဦးသန်းနိုင်

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး

၈။

ဦးစောမြင့်ဦး

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး

၉။

ဦးစိုးလှိုင်

လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး

၁၀။

ဦးစောပြည်သာ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ သစ်တော၊ သတ္တုနှင့် လမ်းပန်း

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး

၁၁။

ဦးဘိုဘိုဝေမောင် (ခ) စောဘိုဘို

လူမှုရေးဝန်ကြီး

၁၂။

ဦးမင်းကိုခိုင်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၁၃။

ဦးစောချစ်မြင့်လေး

ဥပဒေချုပ်

၁၄။

ဦးစောလှထွန်း

စာရင်းစစ်ချုပ်

ချင်းပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးဆလိုင်းလျန်လွယ်

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးဇိုဘွဲ

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဗိုလ်မှူးကြီးဟန်ဝင်းအောင်

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၄။

ဦးဝီကော

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

၅။

ဦးမန်ဟင်းဒါးလ်

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊သစ်တောနှင့်သတ္တုဝန်ကြီး

၆။

ဦးရွှေထီးအိုး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး

၇။

ဦးစိုးထက်

စည်ပင်သာယာရေး၊လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး

၈။

ဦးပေါင်လွန်းမင့်ထန်

လူမှုရေးဝန်ကြီး

၉။

ဦးဖွေအား

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၁၀။

ဦးထန်ကျုံး(ခ)ဦးဆနီဇာဟိုး

ဥပဒေချုပ်

၁၁။

ဦးလာလ်တင်မန်း(ခ)ဦးဒေးဗစ်လာလ်တင်မောင်

စာရင်းစစ်ချုပ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဒေါက်တာမြင့်နိုင်

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးသန်း

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဦးကေဆိုင်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

၄။

ဒေါ်မွှေးမွှေးခင်

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဦးလာလ်ထောင်ထန်း

ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၆။

ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းတင်စိုး

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၇။

ဦးစိုးဦး

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

၈။

ဦးကမ်ဇာမုံ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး

၉။

ဦးသန်းညွန့်ဝင်း

လျှပ်စစ်၊စက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး

၁၀။

ဦးမြင့်ကြည်

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး

၁၁။

ဒေါက်တာဇော်ဝင်း

လူမှုရေးဝန်ကြီး

၁၂။

ဦးမိုးကျော်သူ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်

ဝန်ကြီးဌာန

၁၃။

ဦးခင်မောင်လှ

ဥပဒေချုပ်

၁၄။

ဦးစိုးလွင်

စာရင်းစစ်ချုပ်

၁၅။

ဦးမျိုးမောင်

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်

   ၁၆။

ဦးဖြိုးဖြိုး

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးမြင့်မောင်

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးခင်မောင်အေး

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဦးစောလုကာ

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၄။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဇေယျ

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဒေါ်ရီရီချို

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

၆။

ဦးဟိုပင်

လူမှုရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး

၇။

ဦးလှထွေး

သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး

၈။

ဦးအောင်သူရ

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး

၉။

ဦးမြင့်စန်း

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး

၁၀။

ဦးစိုးမြင့်

ဥပဒေချုပ်

၁၁။

ဦးကျော်မင်း(ခ)ဦးဖိုးမင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၁၂။

ဦးသိန်းထွန်း

စာရင်းစစ်ချုပ်

၁၃။

ဒေါ်ပိုက်ပိုက်အေး

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးဝင်းသိန်း

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးခင်မောင်ရင်

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဒေါ်နော်ပွယ်ဆေး

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၄။

ဗိုလ်မှူးကြီးလှမျိုးရွှေ

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဦးအောင်ဇော်နိုင်

စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဝန်ကြီး

၆။

ဒေါက်တာစောညိုဝင်း

သယံဇာတ၊သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး

၇။

ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဌေး

လူမှုရေးဝန်ကြီး

၈။

ဦးညွန့်ရွှေ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

၉။

ဦးသန်းဝင်း

စက်မှုလျှပ်စစ်နှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး

၁၀။

ဦးထွန်းထွန်းဦး

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၁၁။

ဦးအုန်းမြင့်

ဥပဒေချုပ်

၁၂။

ဒေါ်သန်းဝင်း

စာရင်းစစ်ချုပ်

၁၃။

ဦးမောင်မောင်အေး

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်

၁၄။

ဒေါ်ခင်မာဆွေ

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး

၁၅။

ဒေါ်လွင်လွင်အေးကျော်

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး

၁၆။

ဒေါ်အေးအေးသန့်

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဒေါက်တာအောင်မိုးညို

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးတာ

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဦးလှထွန်း

ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၄။

ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းဦး

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဦးတင်နွယ်ဦး

ဆောက်လုပ်ရေး၊ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး

၆။

ဦးဝင်းမော်ဌေး

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး

၇။

ဦးမြင့်ဇော်

သယံဇာတ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး

၈။

ဦးဇော်မင်း

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး

၉။

ဦးမြင့်ဆွေ

အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၀။

ဒေါက်တာခင်မောင်အေး

လူမှုရေးဝန်ကြီး

၁၁။

ဦးမြင့်အောင်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၁၂။

ဦးဆန်းလင်း

ဥပဒေချုပ်

၁၃။

ဦးလှသန်း

စာရင်းစစ်ချုပ်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးအောင်ကျော်ဦး

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဒေါက်တာရဲလွင်

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနမြို့တော်ဝန်

၄။

ဦးစိုင်းပန်ဆိုင်(ခ)

ဦးစိုင်းထွန်းစိန်(ခ)

ဦးကျော်စိန်

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်မင်း

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၆။

ဒေါက်တာစိုးသန်း

(ခ)ဦးကျော်စိုးသန်း

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး

၇။

ဦးဇာနည်အောင်

လျှပ်စစ်၊စွမ်းအင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး

၈။

ဦးမျိုးသစ်(ခ)ဦးပါလေး

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး

၉။

ဦးမြတ်သူ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

၁၀။

ဦးအောင်ကြည်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၁၁။

ဦးအောင်ဝင်း

ဥပဒေချုပ်

၁၂။

ဒေါ်ခင်အေးဆွေ

စာရင်းစစ်ချုပ်

 ၁၃။

ဒေါ်လှမြင့်

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး

၁၄။

ဦးခင်မောင်ထွန်း

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး

၁၅။ ဦးမြင့်ဆန်း

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး

၁၆။ ဦးကြည်သိန်း(ခ) ဦးကြည်သိန်းအောင် တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်

မွန်ပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဒေါက်တာအေးဇံ

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဒေါ်တင်အိ

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဦးရွှေမြင့်

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၄။

ဒေါ်စံဝင့်ခိုင်

ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဦးအောင်မြင့်ခိုင်

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၆။

ဗိုလ်မှူးကြီး နေထွဋ်ဦး

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၇။

ဦးလှထွန်း

လျှပ်စစ်၊စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး

၈။

ဒေါက်တာထိန်လင်း

လူမှုရေးဝန်ကြီး

၉။

ဦးထွန်းဌေး

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး

၁၀။

ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်း

(ခ)နိုင်ကြည်ဝင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

ဝန်ကြီး

၁၁။

ဦးဝဏ္ဏကျော်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၂။

ဦးထွန်းမင်းအောင်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၁၃။

ဒေါ်အေးအေးမို့

ဥပဒေချုပ်

၁၄။

ဒေါ်သိန်းသိန်းဦး

စာရင်းစစ်ချုပ်

၁၅။

ဦးမင်းကျော်လွင်

စည်ပင်သာယာရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ရခိုင်ပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးညီပု

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးစံကျော်လှ

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဦးပုန်ဘွေ

ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၄။

ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းသန်း

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဦးကျော်အေးသိန်း

ဘဏ္ဍာရေး၊အခွန်၊စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး

၆။

ဦးကျော်လွင်

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊သစ်တောနှင့်သတ္တုတွင်းဝန်ကြီး

၇။

ဦးအောင်ကျော်ဇံ

လျှပ်စစ်၊ စက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး

၈။

ဦးဝင်းမြင့်

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး

၉။

ဒေါက်တာချမ်းသာ

လူမှုရေးဝန်ကြီး

၁၀။

ဦးကျော်လှထွန်း

ဥပဒေချုပ်

၁၁။

ဒေါ်ယဉ်လှ

စာရင်းစစ်ချုပ်

၁၂။

ဒေါ်ဝါဝါထွန်း

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်

၁၃။ ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင် တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး
၁၄။ ဦးအောင်ထွန်းသိန်း တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးဖြိုးမင်းသိန်း

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးတင်မောင်ထွန်း

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဦးမောင်မောင်စိုး

မြို့တော်ဝန်၊စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး

၄။

နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဦးဇော်အေးမောင်

ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၆။

ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းတင့်

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၇။

ဦးရဲမင်းဦး

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

၈။

ဦးဟံထွန်း

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊သစ်တောနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး

၉။

ဒေါ်နီလာကျော်

လျှပ်စစ်စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး

၁၀။

ဦးနိုင်ငံလင်း

လူမှုရေးဝန်ကြီး

၁၁။

ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၁၂။

ဒေါ်ခင်မျိုးကြည်

ဥပဒေချုပ်

၁၃။

ဒေါ်ခင်သန်းလှ

စာရင်းစစ်ချုပ်

၁၄။

ဦးလှအေး

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်

၁၅။ ဒေါ်ချိုမာလာ

တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး

ရှမ်းပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဒေါက်တာလင်းထွဋ်

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဦးခွန်ထွန်းလူ(ခ)ဒီကီ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ “ဝ”ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း

၄။

ဦးကျောက်တယ်ချန်

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

၅။

ဦးဝင်းကျော်(ခ)ဦးအိုက်မန်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

၆။

ဦးခွန်စံလွင်

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

၇။

ဦးအာကာလင်း

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

၈။

ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၉။

ဦးဇုတ်ဒေါင်

ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၁၀။

ဦးဂူဆာ

လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၁၁။

ဦးယောသပ်

လားဟူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၁၂။

ဦးအာဗေလှ

အာခါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၁၃။

ဒေါက်တာထွန်းလှိုင်

အင်းသားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၁၄။

ဦးခွန်အေးမောင်

ကယန်း(ခ)ပဒေါင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၁၅။

ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၁၆။

ဦးစိုင်းလုံကျော်

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး

၁၇။

ဦးခွန်ရဲထွေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး

၁၈။

ဒေါက်တာညီညီအောင်

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး

၁၉။

ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ

လျှပ်စစ်၊စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး

၂၀။

ဦးစိုးညွန့်လွင်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

၂၁။

ဒေါက်တာမျိုးထွန်း

လူမှုရေးဝန်ကြီး

၂၂။

ဦးစိုင်းစွံဆိုင်း

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး

၂၃။

ဦးတင်ဦး

ဥပဒေချုပ်

၂၄။

ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်း

စာရင်းစစ်ချုပ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးလှမိုးအောင်

ဝန်ကြီးချုပ်

၂။

ဦးအောင်ကျော်ခိုင်

လွှတ်တော်ဥက္ကဌ

၃။

ဂါ့မိုးမြတ်မြတ်သူ

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၄။

ဦးတင်စော

ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး

၅။

ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စွာလှိုင်

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး

၆။

ဦးဌေးဝင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး

၇။

ဦးတင်အောင်ဝင်း

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး

၈။

ဦးဝင်းဌေး

လျှပ်စစ်၊စွမ်းအင်၊စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ကြီး

၉။

ဦးကျော်မြင့်

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး

၁၀။

ဒေါက်တာလှမြတ်သွေး

လူမှုရေးဝန်ကြီး

၁၁။

ဒေါက်တာစိုးဝင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

၁၂။

ဦးသိန်းရွှေ

ဥပဒေချုပ်

၁၃။

ဒေါ်စန်းစန်းခိုင်

စာရင်းစစ်ချုပ်

၁၄။ ဒေါ်မိုးမိုးအေး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး
၁၅။ ဦးမျိုးညွှန့် တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်

 

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဒေါက်တာမျိုးအောင်

မြို့တော်ဝန်နေပြည်တော်ကောင်စီ(ဥက္ကဋ္ဌ)

၂။

ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းနောင်

ကောင်စီဝင်

၃။

ဦးအောင်မြင်ထွန်း

ကောင်စီဝင်

၄။

ဦးတင်ထွန်း

ကောင်စီဝင်

၅။

ဦးအေးမောင်စိန်

ကောင်စီဝင်

၆။

ဦးညီထွန်း

ကောင်စီဝင်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ဦးစီး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌများ

စဉ်

အမည်

ဒေသ

၁။

ဦးကေဆိုင်း

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

၂။

ဦးခွန်စံလွင်

ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

၃။

ဦးဝင်းကျော်(ခ)ဦးအိုက်မိန်း

ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

၄။

ဦးကျောက်တယ်ချန်

ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

၅။

ဦးခွန်ထွန်းလူ(ခ)ဒီကီ

“ဝ”ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း

၆။

ဦးအာကာလင်း

ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ