ဥပဒေများ

၁၉၆၂ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော် ပြည်သူ့အိုးအိမ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် မြို့ရွာစည်ပင်ရေးအဖွဲ့ အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၂၁

Jun 27, 62
၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ကောက်ပဲသီးနှံ လယ်ယာခြံထွက် ပစ္စည်း ဝယ်ယူမှု စည်းမျဉ်း သတ်မှတ်ရေး ဥပဒေ

၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၄၅

Mar 29, 62
၁၉၆၂ခုနှစ် သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အထိမ်းအမှတ်/ မော်ကွန်းဉပဒေ

၁၉၆၂၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်​ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၄၆

Jan 08, 62