Skip to main content

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအကြိမ် ထိုးနှံခြင်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအကြိမ် ထိုးနှံခြင်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်

ကြို့ပင်ကောက် စက်တင်ဘာ ၁၄

ဇေယျာထွန်း