နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ ပြည်သူ့အကျိုးပြု မှတ်တိုင်များ

Oct 29, 2020
၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ဗဟိုစာရင်းစစ်တမ်းကောက်ယူရေး အာဏာပိုင်အက်ဥပဒေ (The Central Statistical Authority Act, 1952) သည် ခေတ်အခါနှင့် လျော်ညီခြင်းမရှိတော့သည့်အပြင် ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့ (Central Statistical Organization) အား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ဥပဒေအရ အပ်နှင်းပေးထားခြင်းမရှိပါ။ ထို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား စာရင်းအင်း စနစ်အတွက် တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို ကောက်ယူခြင်း၊ စုစည်းခြင်း၊ တွက်ချက်ခြင်း၊ သုံးသပ်ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိန်းမတ်နိုင် စေရန်နှင့် စာရင်းအင်းအေဂျင်စီ များအကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးနိုင်စေရန်အတွက် ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော စာရင်းအင်းဥပဒေသစ်ကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့က ပြုစုတင်သွင်းခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စာရင်းအင်းဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁။ ) ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတက လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စာရင်းအင်း ဥပဒေကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်စေရေး အတွက် ၎င်းစာရင်းအင်းဥပဒေ၏ နည်းဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး ကိုလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက် လျက် ရှိပါသည်။
Oct 24, 2020
ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ အထိ လေးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ပြည်သူ့အကျိုးပြု မှတ်တိုင်များ
Oct 24, 2020
ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ အထိ လေးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ပြည်သူ့အကျိုးပြု မှတ်တိုင်များ
Oct 23, 2020
> မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကန်ဒေါ်လာ (၂၉) ဘီလီယံဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုလိုငွေမှာ ကန်ဒေါ်လာ (၅.၂၁) ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကန်ဒေါ်လာ (၃၄) ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုလိုငွေမှာ ကန်ဒေါ်လာ (၃.၈၁) ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (Mini Budget) တွင် ကန်ဒေါ်လာ (၁၉) ဘီလီယံဖြစ်ပြီး၊ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေမှာ ကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၁) ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကန်ဒေါ်လာ (၃၅.၁၅) ဘီလီယံဖြစ်ပြီး၊ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေမှာ ကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၃) ဘီလီယံနှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၅-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) ကန်ဒေါ်လာ (၃၆.၂၁) ဘီလီယံဖြစ်ပြီး၊ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေမှာ ကန်ဒေါ်လာ (၁.၅၀) ဘီလီယံ ဖြစ်ပါသည်။ ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
Oct 22, 2020
အခြေခံပညာအလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများဖြစ်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံနှင့် နေထိုင်ရာဒေသများ၊ ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှမှု၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးတို့ ပါဝင်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်အတွက် အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် လူမှုရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါဝင်ရေး လမ်းညွှန်ကို ရေးသားပြုစုပြီး Grade 7 နှင့် Grade 10 သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။
Oct 21, 2020
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းများကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရေးဆွဲတင်ပြထားသည့် စံကိုက်ကျောင်းများအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တစ်ခုလျှင် တစ်ကျောင်းနှုန်းဖြင့် ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် ကျောင်း ၁၅ ကျောင်းအတွက် ငွေကျပ် ၁၆၂၄ ဒသမ ၁၄၈ သန်း လျာထားဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Oct 20, 2020
အခမဲ့ အခြေခံပညာရေးနှင့် ကျောင်းအပ်နှံရေး ရက်သတ္တပတ် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတိုင်း အခြေခံပညာကို လက်လှမ်းမီ သင်ယူခွင့်ရရှိစေရေးအတွက် အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးတိုင်း အခြေခံပညာသင်ယူခွင့် ရရှိရန်၊ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတိုင်း ကျောင်းအပ်နှံ ရေး အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ရရှိစေရန် နှစ်စဉ် မေလနောက်ဆုံးပတ်ကို ကျောင်းအပ်နှံရေး သီတင်းပတ် (Enrolment Week) အဖြစ် သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။